Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila urmărește și acționează în scopul protecției resurselor de apă, împotriva oricărei forme de poluare, precum și pentru păstrarea curată a malurilor și albiilor, cursurilor de apă.

 

Acțiunea de verificare în teren, pe raza județului Brăila, s-a realizat în lunile martie și aprilie. La acțiune a participat o comisie alcătuită din reprezentanți ai Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu, reprezentanți ai Gărzii Forestiere Focșani și ai ISU Dunărea Brăila.

Au fost verificate 44 de UAT-uri, din care 28 riverane cursurilor de apă: Dunăre, Siret, Buzău și Călmățui.

Măsurile dispuse în urma controalelor au vizat în special salubrizarea și igienizarea zonelor de dig-mal, în special pe porțiunile unde au fost depistate depozite ilegale de deșeuri.

Nu au fost aplicate sancțiuni, sub rezerva îndeplinirii măsurilor dispuse, prin planul de măsuri, de către responsabilii identificați.