Astăzi dimineață, consilierii județeni s-au întâlnit prin sistem online în ședință ordinară pentru a aproba proiectul de buget al județului Brăila pentru anul 2021. La ședință au participat toți consilierii aflați în funcție. 

Consilierul PNL Marian Căpățână a venit cu două amendamente la proiectul de buget, unul pe ramura cultură și celălalt pe învățământ. Marian Căpățână a propus finanțarea din bugetul propriu al județului, prin intermediul Bibliotecii Județene Panait Istrati, cu suma de 12.000 de lei, a editării și publicării revistei bianuale ”Luceafărul Literar și Artistic Brăilean”. Amendamentul a fost respins, primind 10 voturi pentru și 21 de abțineri. 

Președintele CJ Brăila a spus că această revistă ar putea fi tipărită de Bibliotecă prin includerea în planul de activități pe anul 2021 în urma UNOR DISCUȚII CU MANAGERUL INSTITUȚIEI. 

Al doilea amendament propus de consilierul județean PNL a vizat acordarea unor burse în valoare de câte 700 de lei pe parcursul anului universitar pentru studenți care urmează cursuri de zi la Facultatea de Inginerie și Agricultură Brăila și la Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila. Căpățână a propus acordarea a câte 100 de burse de performanță pentru studenți de la cele două facultăți, iar efortul financiar pentru un an ar fi de 1.401.800 lei. 

”Motorul dezvoltării co,unităților, fie ele și locale, a fost, este și va fi învățământul și cu o notă aparte învățământul universitar, Susținerea financiară suplimentară a studenților este un deziderat pe care alte comunități l-au abordat cu mult timp înainte. Trebuie ca odată și odată și comunitatea noastră să acorde un sprijin tinerilor meritoși pentru pregătirea superioară de viață și profesională” a spus Marian Căpățână. 

Amendamentul a fost însă respins, întrunind doar 10 voturi pentru, ale consilierilor PNL. ceilalți 21 de consilieri au votat ”abținere” și la acest amendament.

Sursa: Realitatea de Braila