Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează că îşi va manifesta permanent rolul activ în vederea îndrumării contribuabililor care înregistrează obligaţii fiscale restante, reprezentând impozite şi/sau contribuţii sociale cu reţinere la sursă, pentru conformarea voluntară la plată.

Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ”constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”.

Informații suplimentare puteți obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a instituției noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

Sursa: Realitatea de Braila