Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor că, începând cu data de 01.03.2022, va fi introdusă obligativitatea înrolării în Spaţiul Privat Virtual (SPV).

Categoriile de contribuabili/plătitori care vor fi obligaţi să transmită organului fiscal central documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt:

– persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,

– persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008.

Reamintim că, Spaţiul Privat Virtual (SPV) – oferă utilizatorilor săi (contribuabili persoane fizice şi persoane juridice) o serie de beneficii, cum ar fi: disponibilitate 24 ore din 24 ore, 7 zile din 7; posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale și alte documente; informaţii cu privire la obligaţiile fiscale; posibilitatea depunerii declaraţiilor fiscale; plata obligaţiilor fiscale; informaţii cu privire la contribuţiile sociale; acces și la alte servicii electronice și posibilitatea de a face o programare online, înainte de a vă deplasa la sediile    organelor fiscale .

Înregistrarea în serviciul „Spaţiul Privat Virtual” se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online” – „Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi juridice în Spaţiul Privat Virtual”.

În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror alte documente, şi le vor depune în format letric, organul fiscal central nu le va lua în considerare.

 

Sursa: Realitatea de Braila