Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte persoanelor fizice care sosesc/pleacă, în/ din România şi au o şedere în statul român/ în străinătate mai mare de 183 de zile că, au obligaţia completării chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România, respectiv pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Cine completează chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România?

Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Nu au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

Cine completează chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România?

Următoarele persoane fizice care pleacă din România, au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”:

 – persoanele fizice rezidente în România care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive ;

– persoanele fizice nerezidente care au avut obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive;

Care este termenul de depunere a chestionarelor şi organul fiscal  central competent la care se depun acestea?

Chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România, vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România, la organul fiscal central competent în a cărei rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul fiscal, potrivit legii.

Chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România, vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză cu 30 de zile înaintea plecării din România la organul fiscal central competent în a cărei rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul fiscal, potrivit legii.

Cum se difuzează şi cum se depun chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice care sosesc /pleacă, în/din România?

Chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea /plecarea, în/din România se  difuzează gratuit de către unităţile fiscale sau se pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro – Asistenţă Contribuabili – Persoane fizice – Legislaţie – Formulare fiscale şi ghid de completare – Formulare fără număr de identificare.

Chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea /plecarea, în/din România se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal central competent sau se transmit organului fiscal central competent prin poştă, cu confirmare de primire.

Ce sancţiune se aplică pentru nedepunerea la termen a Chestionarelor?

Se sancţionează contravenţional, conform  prevederilor art.336, alin.3^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea în termen a ’’Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România’’, respectiv a ’’Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România’’, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Contravenţia intră sub incidența prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017.

ATENŢIE!

Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce priveşte statutul rezidenţei în România, trebuie adusă la cunoştinţa organului fiscal central competent de către persoana fizică în cauză.

TEMEIUL LEGAL

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 1099/ 12 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice, publicat  în Monitorul Oficial al României nr.577/29.07.2016.

Articolul precedentCercetat pentru pornografie infantilă și șantaj
Articolul următor304 locuri de muncă vacante în județul Brăila