ITM Brăila a desfășurat în luna iulie 2022 acțiuni de control la un număr de 209 angajatori în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 217.400 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată fiind aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei.

”Din cele cinci persoane identificate prestând muncă nedeclarată, două nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, iar pentru 3 persoane, contractele individuale de munca nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii” a precizat Liviu Arhire, inspector șef ITM Brăila.

Conform informațiilor furnizate de inspectorul șef al ITM Brăila principalele deficiente constatate au fost primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, netransmiterea CIM în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, angajatorul nu ține la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru; neacordare Concediului de Odihnă la încetarea raporturilor de muncă; angajatorul nu a eliberarat adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate; angajatorul nu a atașat la fișele individuale de instructaj SSM copiile ultimelor fișe de aptitudine medicală; semnalizare de securitate necorespunzatoare sau neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare. 

”Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă. ITM Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competenta” a declarat Liviu Arhire, inspector șef ITM Brăila.

 

Sursa: Realitatea de Braila