Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform  prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr.419, nr.420 și nr.421/17.01.2019 și a adresei nr.419/17.01.2019 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în  supermarket-urile din Municipiul  Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de 49 operatori economici şi s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale în valoare de 22.000 lei pentru nerespectarea prevederilor: H.C.L.M.nr.716/2016, H.C.L.M.nr.254/2016, H.G.nr.348/2004 și a Legii nr.12/1990 R după cum urmează:

– S.C.Agmagio Prest.S.R.L.,  S.C.Aglilukclub.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.254/2016 – pentru lipsa unui titlu valabil privind dreptul de ocupare al domeniului public – valoare sancțiuni aplicate 6.000 lei;

– S.C.Iolanda Com.S.R.L., S.C.Sontec Impex.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.716/2018 – pentru neafișarea avizului de funcționare și nevizarea avizului de funcționare – valoare sancțiuni aplicate 13.000 lei;

– S.C.Mistral Confezioni.S.A., S.C.Estudio Braganza.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.G.nr.348/2004 – pentru neafișarea denumirii firmei la locul de desfășurare al activității – valoare sancțiuni aplicate 2000 lei;

– P.P.Nistor Vasile – sancţionată contravenţional conform Legii nr.12/1990 R – pentru neîndeplinirea condițiilor stabilite de lege – valoare sancțiune aplicată 1000 lei.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna septembrie 2019 și s-a întocmit răspuns petenților.