Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform  prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr.419, nr.420 și nr.421/17.01.2019 și a adresei  nr.419/17.01.2019 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în  supermarket-urile din Municipiul  Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de 76 operatori economici şi s-au aplicat 32 sancţiuni contravenţionale în valoare de 28.000 lei  pentru nerespectarea prevederilor: H.G.nr.348/2004 și  H.C.L.M.nr.508/2019 după cum urmează:

– S.C.Pexcrigen.S.R.L., S.C.Valpalet Com.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.G.nr.348/2004 – pentru neafisarea denumirii firmei la locul de desfășurare al activității – valoare sancțiuni aplicate 1.200 lei;

– S.C.Siamo Com.S.R.L., S.C.VILONA Impex.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.508/2019 – pentru lipsa avizului de funcționare / neafișarea avizului de funcționare / nevizarea avizului de funcționare / lipsa recipienților speciali pentru deșeuri – valoare sancțiuni aplicate 26.800 lei.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna noiembrie  2019 și s-a întocmit răspuns petenților.