Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform  prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr.419, nr.420 și nr.421/17.01.2019 și a adresei  nr.419/17.01.2019 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în  supermarket-urile din Municipiul  Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de 65 operatori economici şi s-au aplicat 30 sancţiuni contravenţionale în valoare de 29.000 lei  pentru nerespectarea prevederilor: H.C.L.M.nr.716/2016, H.C.L.M.nr.254/2016, H.G.nr.348/2004 și H.C.L.M.nr.508/2019 după cum urmează:

– S.C.Iulmagab Solis.S.R.L. – sancţionată contravenţional conform H.C.L.M.nr.254/2016 – pentru lipsa unui titlu valabil privind dreptul de ocupare al domeniului public – valoare sancțiune aplicată 1.000 lei;

– S.C.Iulmagab Solis.S.R.L.,  S.C.Nidamar Com.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.716/2018 – pentru neafișarea avizului de funcționare / nevizarea avizului de funcționare / lipsa recipienților speciali pentru deșeuri – valoare sancțiuni aplicate 21.400 lei;

– S.C.Hammhali Deco.S.R.L., P.F.A. Andras Stănuța – sancţionate contravenţional conform H.G.nr.348/2004 – pentru neafișarea denumirii firmei la locul de desfășurare al activității – valoare sancțiuni aplicate 1600 lei;

– S.C.Stanilex Com.S.R.L., S.C.Aerema Prest.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.508/2019 – pentru  neafișarea avizului de funcționare / nevizarea avizului de funcționare / lipsa recipienților speciali pentru deșeuri – valoare sancțiuni aplicate 5000 lei.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna octombrie 2019 și s-a întocmit răspuns petenților.

Articolul precedentVineri începe a VII-a ediție a Festivalului de Jazz Johnny Răducanu
Articolul următorConcurs de desene și eseuri la Biblioteca Județeană!