Tinerii brăileni cu vârsta de până în 27 de ani, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care doresc să lucreze într-un mediu dinamic, organizat și competitiv, pot alege să urmeze o carieră în Jandarmeria Română înscriindu-se pentru admiterea în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere iulie-august 2019 şi ianuarie 2020.

Structura cu sarcini de recrutare a demarat activitatea de promovare a ofertei educaționale pentru recrutarea celor care doresc să îmbrățișeze o carieră militară.

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Numărul de locuri aprobate în anul universitar 2019-2020, pe instituţii de învăţământ

Jandarmeria Română recrutează şi selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii de învățământ:

a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 70 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 65 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate SIE;

7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

190 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 35 locuri alocate

c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

Sesiunea de admitere ianuarie 2020

170 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate IGAv;
 • 15 locuri alocate

De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila recrutează candidaţi şi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, astfel:

d) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu17 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Artilerie şi rachete;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Geniu;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Apărare CBRN;
 • 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Auto;
 • 3 locuri – Inginerie şi management – Comunicaţii şi informatică;
 • 2 locuri – Contabilitate – Finanţe-contabilitate;
 • 5 locuri – Ştiinţe adminitrative – Logistică;

e) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 6 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.

f) Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti 36 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel:

 • 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 2 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 1 loc – Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviaţie;
 • 3 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
 • 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
 • 1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice;
 • 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 1 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 1 loc – Echipamente şi instalaţii de aviaţie;
 • 1 loc – Blindate, autovehicole şi tractoare;
 • 12 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;

g) Institutul Medico-Militar16 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (10 Bucureşti, 6 Tg-Mureş).

h) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” , 16 locuri alocate MAI (IGAV):

 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Control trafic aerian;
 • 1 loc – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie (IGPF);

i) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa Facultatea de Inginerie Marină, 10 locuri alocate MAI:

 • 4 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi elemente navale;
 • 5 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 1 loc – Inginerie electrică – Electromecanică;

j) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti 46 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 8 locuri – Tehnică de comunicaţii;
 • 8 locuri – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;
 • 10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
 • 10 locuri – Administrare securitate/ reţele de comunicaţii/ informatică;
 • 10 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;

 *Notă: În cazul autorizării Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu, potrivit Ordinului M.227/2018, programele de studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari în domeniul comunicațiilor și informaticii se transferă integral acestei unități de învățământ.

k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia” 21 locuri alocate MAI (18 locuri Aviaţie şi 3 locuri Radiolocaţie) conform specialităţilor, astfel:

 • 10 locuri – Aeronave şi motoare de aviaţie;
 • 1 loc – Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansate;
 • 5 locuri – Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie;
 • 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviaţie;
 • 3 locuri – Radiolocaţie;

l) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa 62 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel:

 • 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
 • 17 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
 • 14 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
 • 18 locuri – Motoare şi maşini navale;
 • 11 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile-tip de înscriere se depun de candidaţi la IJJ Brăila până la următoarele date limită:

a) 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN);

b) 15 noiembrie 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale MAI.

 • Înscrierile se fac la sediul IJJ Brăila, str. Industriei, nr. 1, mun. Brăila, jud. Brăila – Biroul Resurse Umane, numai în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-16.00, personal de către fiecare candidat.
 • Dosarele de recrutare, în volum complet, vor fi depuse, până la data de 18 iunie pt. lit. a), 13 decembrie pt. lit. b).

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI şi pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN;

n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Constituirea dosarului de candidat

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (conform anexelor 1-3 din anunţ) şi CV (conform anexei 9 din anunţ);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea şi se semnează de acesta şi de candidat; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea şi se semnează de acesta şi de candidat; se acceptă şi copiile legalizate;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea şi se semnează de acesta şi de candidat; se acceptă şi copiile legalizate;
 5. autobiografia (conform anexei 5 din anunţ) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform anexei 10 din anunţ);
 6. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului (conform anexei 6 din anunţ). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
 7. o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 8. două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 9. fişa medicală-tip de încadrare în MAI (concluzionată de medic cu avizul „Apt pentru admiterea în instituţiile de învăţământ militare/de poliţie”);
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 din anunţ);
 11. Formular consimţământ prelucrare date cu caracter personal (conform anexei nr. 7 din anunţ);

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Acestea se concretizează prin completarea fişei medicale.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale, la o dată ce va fi comunicată candidaţilor, conform planificării (zi, oră, loc), prin publicare pe site-ul unității.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a site-ul unității: http://www.jandarmeria-braila.ro/Ultimele știri sau Despre instituţie – Organizare – carieră (http://www.jandarmeria-braila.ro/cariera.html) şi consultarea avizierului unităţii.

Contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se realizează potrivit prevederilor OMAI nr. 177/2016 (Anexa nr. 31).- (traseu aplicativ)

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice –  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

CONCURSUL DE ADMITERE

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” constau într-un test grilă la următoarele discipline: istorie, limba română, limba străină – engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă.

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale MAI constau într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.

Tematica, bibliografia de concurs precum şi calendarul admiterii sunt postate pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea probelor eliminatorii şi a probelor de verificare a cunoştinţelor se vor obţine prin consultarea site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ, de către persoanele interesate, astfel:

Informaţii suplimentare privind organizarea concursului şi depunerea documentelor pot fi obţinute la sediul unității, Biroul Resurse Umane sau la telefon 0239/619380,  interior 24407 şi 24535, în zilele lucrătoare, în intervalul 08.00 – 16.00.

Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării pentru admitere vor fi făcute publice, prin postarea pe site-ul unității inclusiv a anunţului (http://www.jandarmeria-braila.ro/Ultimele știri sau Despre instituţie – Organizare – carieră (http://www.jandarmeria-braila.ro/cariera.html) și afişarea la avizierul unității.

De asemenea, tipizatele aferente anexelor vor fi puse la dispoziție și la sediul unității.

Articolul precedentDepistat la volan cu o alcoolemie de 1,52 mg/l
Articolul următorCăsătorie de conveniență, depistată de polițiști