Având în vedere subiectul intens mediatizat, referitor la avansarea procedurile privind eliminarea pensiei de serviciu şi a potențialelor demersuri, care ar putea conduce la afectarea independenței financiare a magistraților, raportat la diminuarea remunerației acestora, magistrații Tribunalului Brăila îşi exprima în mod ferm poziția, cu privire la imperativul respectării de către puterea legislativă și puterea executivă a obligației de rang constituțional, de a garanta judecătorilor, la încetarea funcției, plata unei pensii al cărei nivel să fie cât mai apropiat posibil de nivelul ultimei remunerații, dar şi a obligației de a garanta acestora o remunerație adecvată.

În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Brăila, convocată de preşedintele instanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. 1, din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, a fost dezbătută noţiunea de independenţă a justiţiei şi obligaţia de asigurare a acesteia.

Biroul Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Brăila aduce la cunoștința publică faptul că independenţa justiţiei – garanţia statului de drept, prevăzută de Constituţia României, este esenţială pentru buna funcţionare a Statului Român, fiind un veritabil sistem imunitar al societăţii, pentru care clasa politică este datoare să asigure protecţie prin toate mijloacele prevăzute de lege.

În acord cu poziţia exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorii Tribunalului Brăila, în unanimitate, atrag atenţia asupra încălcării reale, prin promovarea acestui proiect de lege, a echilibrului puterilor în stat, prin nesocotirea flagrantă şi deliberată a jurisprudenţei constante în materie a Curţii Constituţionale a României. Pensia de serviciu nu constituie în niciun caz un privilegiu, ci o compensaţie pentru activitatea supusă celui mai sever regim de incompatibilităţi şi interdicţii. Independenţa obiectivă a sistemului judiciar este indisolubil legată de stabilitatea financiară a magistratului şi constituie totodată o premisă reală pentru garantarea efectivă a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil.

De asemenea, s-a apreciat că un efect similar va avea şi preconizata modificare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114, relativ la modul de stabilire a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, ceea ce ar duce la diminuarea veniturilor din sistemul judiciar.

Judecătorii Tribunalului Brăila iau act cu maximă îngrijorare de intenţia vădită a mediului politic de a induce confuzie în rândul societăţii, prin referirea la pensiile de serviciu ale magistraţilor ca fiind „pensii speciale”, astfel această categorie profesională fiind folosită ca o „monedă” sau o „armă” în luptele pentru câştigarea şi împărţirea electoratului, cu atât mai mult cu cât discursurile cu privire la pensiile magistraţilor au provocat reacţii publice, la limita limbajului civilizat.

”Reamintim că independenţa financiară a magistraţilor este un element intrinsec al independenţei justiţiei, magistratura fiind o activitate care implică responsabilitate maximă, uzură psihică mare şi o pregătire profesională continuă. Devine astfel imperativ ca puterea legislativă şi puterea executivă să garanteze acordarea pensiei de serviciu şi a remunerației adecvate ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzută de art. 1 alin. 3 din Constituția României” susțin magistrații brăileni.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a stabilit, fără echivoc, că independenţa justiţiei include securitatea financiară a magistraţilor care presupune si asigurarea unor garanţii sociale precum pensia de serviciu.

Judecatorii Tribunalului Brăila afirmă ferm şi fără echivoc faptul ca nu vor tolera sub nicio formă ca astfel de măsuri să afecteze statutul magistraţilor şi încălcarea independenţei acestora. Dacă puterile legislativă şi executivă nu vor da curs semnalului de alarmă pe care profesioniştii din domeniu îl trag, la unison, magistraţii brăileni îşi rezervă dreptul de a protesta, măsură care ar afecta drepturile justiţiabililor.

Articolul precedentPestă porcină africană confirmată la Grădina Zoo din Brăila
Articolul următorIncendiu la un depozit de semințe din Brăila