Agemția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul fostei consiliere locale Orășanu Daniela Rodica, prevăzute de Legea nr. 176/2010. ANI a stabilit că în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de titular întreprindere individuală, a prestat servicii pentru Primăria Comunei Dudeşti, judeţul Brăila, în valoare totală de 26.354,32 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali [] care au funcţia de [] administrator, [] la societăţile comerciale cu capital privat [] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, [] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte []”.

Persoana evaluată au fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 

În noiembrie 2020, primarul comunei Dudești a fost declarat de ANI în conflict de interese după ce în perioada 26 octombrie 2017 – 14 decembrie 2018, 80 de acte administrative care au produs un folos material pentru soția sa, constând în încasarea sumei de 14.851 lei și în creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății comerciale la care aceasta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator. 

Sursa: Realitatea de Braila