Consiliului Judetean Braila se reunește în ședință ordinară, în data de 28 iunie 2019, ora 09.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ.

Proiectele de pe ordinea de zi

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Mircea Florin si declararea “vacant” a locului detinut
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al d-lui RUSU ION membru al Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila
 3. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale
 4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Muzeului Brailei ‘Carol I”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.17/2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – avand ca obiect punerea la dispozitie de catre Delegatarul UAT Judetul Braila – Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA – a Bunurilor de Retur aferente Sistemului Regional de alimentare cu apa – care apartin domeniului public al UAT Judetul Braila, realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu
 7. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 8. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unor mijloace fixe, catre Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirea valabilitatii atribuirii directe a traseului nr.045 Braila – Muchea – Cotu Lung si a licentei de traseu, pana la data de 02 decembrie 2019
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirea valabilitatii pana la data de 02 decembrie 2019 a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014-30.06.2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu modificarile si completarile ulterioare
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2019-2020, a Planurilor de invatamant pentru anul scolar 2019-2020 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a in perioada 5 august – 9 septembrie 2019
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice pe anul 2019
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Movila Miresii prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila”
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Movila Miresii prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna Movila Miresii, Judetul Braila”
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Chiscani prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT VARSATURA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA“
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Scortaru Nou prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL DC20 KM 1+000 – KM 1+810 SCORTARU NOU – PITULATI COMUNA SCORTARU NOU, JUDETUL BRAILA“.
 19. Alte probleme

 

Articolul precedentViitorul Ianca revine în Liga a 3-a după 9 ani
Articolul următorOrdinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal