Ordinul Arhitecților din România (OAR) a emis un comunicat prin care critică inițiativa Primăriei Brăila și explică care sunt deficiențele acestui proiect.

Redăm mai jos comunicatul OAR:

„Luare de poziţie a Ordinului Arhitecţilor din România privind iniţiativa Primăriei Brăila „Proiecte gratuite pentru case”

Am aflat cu surprindere despre iniţiativa Primăriei Brăila de a pune la dispoziţia cetăţenilor „planuri arhitecturale gratuite”, cu menţiunea explicită că astfel nu ar mai fi nevoie să se apeleze la „un proiectant” şi indicând costurile care s-ar economisi, lăsând să se înţeleagă că o construcţie poate fi autorizată şi edificată pe baza unor „planuri arhitecturale” descărcate de pe internet.

Atragem atenţia că acest tip de mesaj reprezintă o gravă neînţelegere a legii şi a responsabilităţilor pe care o administraţie publică le are faţă de societate, cetăţeni şi mediul construit.

„Planurile arhitecturale” propuse sunt în cel mai bun caz studii, similare celor care se găsesc pe paginile de internet dedicate proiectelor tip, a birourilor de arhitectură sau a altor platforme care promovează arhitectura de calitate. Ele nu sunt, în nici un caz, proiecte de autorizare şi, cu atât mai puţin, documentaţii de execuţie. Aceste studii pot fi folosite strict ca un punct de plecare, ca referinţe şi surse de inspiraţie.

Mai departe, ele trebuie adaptate terenului, vecinătăţilor, dorinţelor, aspiraţiilor şi personalităţii celor care vor trăi în aceste case, regulamentelor de urbanism specifice acelui amplasament. Nu în ultimul rând, ele trebuie adaptate condiţionărilor impuse de instituţiile de avizare şi normelor tehnice. Un proiect de arhitectură trebuie elaborat şi asumat de cel puţin şapte specialişti. Pentru a putea fi executat corect, un proiect trebuie detaliat, urmărit în şantier şi la final recepţionat de către echipa de proiectare.

Toate aceste aspecte sunt bine cunoscute de către orice autoritate publică, motiv pentru care recomandăm tuturor primăriilor interesate de această direcţie de sprijin să promoveze practicile legale şi corecte care asigură un mediu construit sănătos şi calitativ, în folosul întregii societăţi. Măsuri de sprijin pentru diverse categorii sociale sunt întotdeauna de apreciat şi se pot acorda prin multe alte căi – de exemplu, terenuri oferite gratuit sau la un preţ redus, locuinţe sociale construite de Primărie, subvenţii, utilităţi, infrastructură, accesibilitate, spaţii publice de calitate, dotări etc. – fără a afecta calitatea spaţiilor în care cetăţenii urmează să locuiască.

Cu deosebită consideraţie,

Alexandru Găvozdea
Preşedinte Ordinul Arhitecţilor din România”

Sursa: Realitatea de Braila