RER Brăila dă startul campaniei de distribuire a pubelelor pentru colectarea separată a deșeurilor menajere-reziduale, reciclabile (plastic și metal) și biodegradabile. Acțiunea va începe luni, 1 august, în cartierele Chercea și Radu Negru din Brăila și în comunele Bordei Verde și Bărăganul din județ. Acțiunea se va desfășura la nivelul întregului județ, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

Distribuirea de pubele se va face în primă fază către gospodării (persoane fizice). În zonele urbane, se vor repartiza pubele maro și galbene, ambele cu capacitatea de 120 de litri, destinate deșeurilor menajere-reziduale (pubela maro) și celor reciclabile din plastic și metal (pubela galbenă). In zonele rurale, se vor distribui pubele maro și unități de compostare, ambele cu capacitatea de 60 de litri, destinate deșeurilor menajere-reziduale (pubela maro) și celor biodegradabile (unitățile de compost). Pubelele și unitățile de compost sunt distribuite gratuit către populație în baza unui proces verbal de custodie.

Distribuirea de pubele reprezintă prima acțiune externă pe care RER Brăila o face în perioada de mobilizare care se va încheia în luna decembrie. În acest interval, compania face toate demersurile interne și externe pentru a începe furnizarea serviciilor de salubritate la nivelul întregului județ, conform clauzelor și la standardele de calitate prevăzute în contract.

Printre acțiunile interne întreprinse în perioada de mobilizare, RER Brăila va angaja aproximativ 400 de persoane până la sfârșitul anului și va achiziționa flota de mașini și utilaje necesară pentru furnizarea serviciilor de salubritate la nivelul întregului județ.

Imagine

Sursa: Realitatea de Braila