Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform  prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr.419, nr.420, și nr.421/17.01.2019 și a adresei nr.419/17.01.2019 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în  supermarket-urile din Municipiul  Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de 47 operatori economici şi s-au aplicat 21 sancţiuni contravenţionale (din care 4 avertismente) în valoare de 19.200 lei pentru nerespectarea prevederilor: H.C.L.M.nr.716/2018, H.G.nr.348/2004 și H.C.L.M.nr.254/2016 după cum urmează:

– S.C.Elamia Moda.S.R.L., I.I.Dragu Dumitra – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.716/2018 – pentru nevizarea / lipsa avizului / autorizației de funcționare – valoare sancțiuni aplicate 13.400 lei.

– S.C.Urgent Cargus.S.R.L.,  S.C.Ministyle Hair.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.G.nr.348/2004 – pentru neafișarea denumirii firmei la locul de desfășurare al activității – valoare sancțiuni aplicate 800 lei;

–  S.C.My Prim Office.S.R.L., S.C.Diudan Auto.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.254/2016 – pentru lipsa unui titlu valabil privind dreptul de ocupare al domeniului public – valoare sancțiuni aplicate 5000 lei.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna iunie  2019 și s-a întocmit adrese răspuns petenților.

Articolul precedentDeputatului PNL Antoneta Ioniță: ”Românii din diaspora nu vor mai fi umiliți. Vor putea vota pentru viitorul țării lor!”
Articolul următorPoliția Locală a pus în aplicare Hotărârea de CLM prin care sunt sancționați proprietarii care nu se îngrijesc de imobilele pe care le dețin