17 februarie 2020 – termen limită de depunere a formularului 204

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că 17 februarie 2020 este termenul limită de depunere a formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”.

Cine are obligaţia să completeze şi să depună formularul 204?

Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Declarația NU se depune în următoarele cazuri:

a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

b)în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Termenul de depunere a declaraţiei 204

Declarația se depune la organul fiscal central competent, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare.

Prin excepţie, în cazul veniturilor din activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, termenul de depunere al formularului 204 este până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului fiscal în curs.

Potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, când ultima zi a unui termen se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Astfel, pentru anul 2020, termenul de depunere al formularului 204 este 17 februarie 2020.

Unde şi cum se depune declaraţia 204?

Declarația se completează și se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind corect, complet și cu bună- credință informațiile prevăzute de formular.

Declarația se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Formularul 204 este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 din 28 ianuarie 2019.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.