În municipiul și județul Brăila, 1844 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională la finalul anului școlar 2020-2021. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, începe marți, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar joi, 24 iunie, se va desfășura proba la Matematică.    

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 1844 candidați, toți din promoția curentă, care vor susține Evaluarea Națională în 69 de centre de examen. Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen, este prevăzută pentru data de 29 iunie (până în ora 14:00). În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, afișarea rezultatelor se va face cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse începând din aceeași zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 30 iunie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către
părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 4 iulie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis între orele 8.00 – 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele
măsuri de prevenire și protecție:
· vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
· în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV2;
· intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și
dezinfectate în mod regulat;
· existența, în regim permanent, a săpunului, prosoapelor de hârtie, dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
· în sălile de clasă activitățile/probele de examen se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 1 metru unul față de celălalt; în situația în care acest lucru nu se va putea realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
· personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.· este interzis schimbul de obiecte personale.
· centrele de examen vor beneficia de asistență medicală.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare. Toate sălile de examen au în dotare camere
funcționale de supraveghere video și audio. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cun deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru proba scrisă la Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor. La
probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucruri: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză. Candidații eliminați pentru fraudă/tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.  Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa Ordinului Ministerului Educației nr. 3237/05.02.2021, începând cu data de 5 iulie 2021. Inspectoratul Școlar Județean Brăila pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800800354 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor de examen. Numărul va fi disponibil în perioada 21 – 25 iunie, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8.00-14.00.  Ministerul Educației pune, de asemenea, la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100, în perioada 22-25 iunie, în intervalul orar 8.00-16.00” ne-a precizat profesor Cici Mihaela Bolovan, inspector școlar general adjunct.

Sursa: Realitatea de Braila