25 februarie 2020 – termen limită de declarare și plată a impozitului pe profit pentru anul 2019, pentru anumite categorii de contribuabili

25 februarie 2020 este termenul limită pentru depunerea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi de plată a impozitului pe profit pentru anul 2019, pentru unele categorii de contribuabili.

Categoriile de contribuabili care nu au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic și care au obligația de a depune formularul 101 sunt:

  1. Cultele religioase, Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate, Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Organizațiile nonprofit, Organizațiile sindicale, Organizațiile patronale, Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, cu personalitate juridică.
  2. Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.

Contribuabilii de la punctul 1 depun declarația privind impozitul pe profit, inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Încadrarea în activitățile de la punctul B este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obținute de contribuabili din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură se face la sfârșitul fiecărui an fiscal, iar în situația în care veniturile majoritare se obțin din alte activități decât cele menționate, aceștia vor aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit.

Formularul 101 utilizat pentru declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2019 este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”publicat în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 08 ianuarie 2019.

Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Articolul precedentCultură indoor de canabis
Articolul următorDragobete- expoziție documentară la Biblioteca Județeană Brăila