Ajutoare de încălzire pentru sezonul de iarnă pentru familiile cu venituri sub 750 lei

Autorităţile administraţiei publice acordă beneficii de asistenţă socială destinate persoanelor cu scopul depăşirii situaţiei de dificultate în care se află pentru perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, suportate de la bugetul de stat, se acordă pentru un singur sistem de încălzire.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor care realizează venituri de până la 750 lei. Pentru aceste persoane, în funcție de veniturile nete realizate, ajutorul se acordă între următoarele cuantumuri:

-pentru încălzirea cu gaze naturale între un cuantum minim de 20 lei şi maxim 262 lei lunar;

-pentru încălzirea cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri între un cuantum minim de 20 lei şi maxim 54 lei lunar;

-pentru încălzirea cu energie electrică între un cuantum minim de 20 lei şi maxim 240 lei lunar.

”Pentru a deveni eligibile şi pentru a beneficia de ajutoare de încălzire constând în combustibil solid şi petrolier, gaze naturale şi energie electrică, solicitanţii vor depune la ghişeele Direcţiei de Asistenţă Socială cererea şi declaraţia pe propria răspundere, însoţită de acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de către membrii acesteia, locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia. Menționăm că nu mai este necesară obținerea adeverințelor de venit emise de ANAF, adeverințelor de pământ și certificatelor fiscale eliberate de către UAT Brăila, verificările privind patrimoniul și veniturile persoanelor efectuându-se de către reprezentanții DAS Brăila în sistemul informatic PatrimVen”, a precizat Nicoleta Oancea, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Brăila.

Persoanele care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, comodat, etc.) un alt spaţiu locativ în afara locuinţei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, depozite bancare de peste 3.000 lei, nu beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

”Pentru sezonul rece 2019 – 2020, programul de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere va fi de luni până joi, între orele 0830 – 1600, la sediul Direcției de Asistență Socială, situat pe B-dul Al. Ioan Cuza nr. 134. Aceste cereri se vor completa și elibera la ghișeu”, a mai precizat Nicoleta Oancea.

Directorul Direției de Asistență Socială Brăila a menționat că în sezonul rece 2018-2019 au fost depuse un număr de 486 de cereri, dintre care pentru încălzirea cu gaze naturale – 379 cereri; pentru încălzirea cu energie electrică – 58 cereri; pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri – 49 cereri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește în funcție de data depunerii cererii, după cum urmează:

Data depunere Perioada acordare
până la 20 noiembrie 2019 5 luni
21.11.2019 – 20.12.2019 4 luni
21.12.2019 – 20.01.2020 3 luni
21.01.2020 – 20.02.2020 2 luni
21.02.2020 – 20.03.2020 1 luna

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece nu este condiţionat de achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local.

În cadrul Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al judeţului Brăila, directorul DAS Brăila a precizat că Unitatea Administrativ Teritorială Brăila a propus spre acordare ajutoare de urgenţă în natură pentru încălzire, constând în lemne de foc în cantitate de 1.000 kg pentru familiile sau persoanele singure, în mod gratuit în anumite condiţii de eligibilitate şi sub rezerva achitării de către solicitanţi a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.

”Menţionăm faptul că ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc se acordă de cel mult două ori pentru perioada sezonului rece (noiembrie anul curent – martie anul următor) iar cererile se pot depune pe tot parcursul anului la serviciul public de asistenţă socială. În sezonul rece 2018-2019 au fost depuse un număr de 24 de cereri de ajutoare de urgenţă pentru lemne de foc” a preizat Nicoleta Oancea.

Ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc se acordă familiilor şi persoanelor singure care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei inclusiv, iar pentru anumite situaţii întemeiate şi bine motivate, se poate acorda ajutor de urgenţă şi persoanelor care realizează pe membru de familie un venit superior celui stabilit.

Transportul lemnelor la domiciliul beneficiarului este asigurat de către serviciul public de asistenţă socială şi este achitat din bugetul local al municipiului Brăila.

Cererile, însoţite de acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de către membrii acesteia, locuinţa sau bunurile deţinute, se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, situat pe B-dul Al. Ioan Cuza nr. 134.

Pentru a beneficia de lemne de foc, persoana singură sau familia nu trebuie să dețină sub orice formă (proprietate, închiriere, comodat, etc.) un alt spaţiu locativ  în afara locuinţei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, sau depozite bancare de peste 3.000 lei.

Menționăm că reprezentanții Direcției de Asistență Socială efectuează verificări privind patrimoniul și veniturile persoanelor în sistemul informatic PatrimVen.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.