Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila (DJST) doreşte să întocmească un caledar sportiv împreună cu structurile sportive brăilene. Cluburile trebuie să depună în perioada 14 ianuarie – 14 februarie, câte un formular-cerere cu competiţiile/acţiunile sportive pe care intenţionează să le organizeze în parteneriat cu DJST Braila în anul în curs.

În vederea întocmirii calendarului sportiv judeţean DJST va centraliza formularele-cerere depuse în perioada stabilită şi apoi va forma comisia de selecţie a dosarelor. Aceasta va fi alcatuită din doi reprezentanţi ai compartimentului sport şi un reprezentant al compartimentului financiar-contabil. Membrii comisiei vor selecta propunerile de competiţii/acţiuni sportive ale structurilor sportive, în baza criteriilor deja existente şi în limita bugetului alocat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

DJST Brăila nu va accepta includerea în calendarul sportiv judeţean propriu, pentru anul în curs, a propunerilor de colaborare care sunt susceptibile de dublă finanţare de la bugetul de stat. De asemenea, nu vor fi incluse în calendar propunerile depuse de structurile sportive care au datorii financiare neachitate către DJST Brăila (din anii precedenţi) sau care sunt în litigiu juridic cu Direcţia.

Colaborarea dintre DJST Brăila şi structurile sportive se va perfecta printr-un protocol sau parteneriat în care se prevăd toate competiţiile/acţiunile sportive propuse în anul în curs de structura sportivă respectivă. Semnarea acestora se va face după aprobarea calendarului sportiv judeţean şi a bugetului de către MTS şi conducerea DJST Brăila şi cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea competiţiilor/activităţilor prinse în acest calendar. Iar aceste sume se vor acorda în funcţie de disponibilităţile bugetare existente.

Competițiilor sau activităților care vor fi selectate și introduse în calendarul sportiv propriu al D.J.S.T. Brăila li se vor acorda sume în functie de disponibilitățile bugetare existente.

Odata cu protocolul de colaborare, solicitantii vor depune obligatoriu și fișa acțiunii, precum și regulamente sportive.

Semnatarii protocolului de colaborare vor asigura până la momentul desfășurării resursele umane, materiale, financiare și logistice pentru buna desfășurare.

Solicitanții vor depune în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea competiției sportive tabelele cu participanți și adeverințele medicale, rezultatele și clasamentele finale ale acțiunii și procesele verbale de predare-primire materiale sportive sau tabelele de premiere.

Informații suplimentare și consiliere: ANDRONACHE CORINA (consilier superior) si CARBUNARU MIRCEA (consilier superior)
Telefon de contact: 0239612006. Adresa de e-mail: [email protected]