Evolutia ratei somajului si a șomerilor înregistrați în evidența Agenției Judetene pentru Ocuparea Forței de Muncä Brăila, în primul semestru al anului 2022. Rata șomajului înregistrat la data de 30.06.2022, la nivelul județului Bräila, a fost de 2,65 %.

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 rata somajului a avut o tendință de scădere, valoarea cea mai ridicată a fost înregistrată la 31.01.2022 (2,96 %), iar cea mai scăzutä la 30.06.2022 (2,65 %), ecartul dintre rata maximä cea minimä a fost de 0,31 puncte procentuale.

Valoarea medie a șomajului înregistrat în primul semestru al anului curent, la nivelul județului Brăila, a fost de 2,80 % cu 1,33 puncte procentuale mai scäzutä decât cea din anul anterior (4,13%). La nivelul județului Brăila valoarea medie a ratei șomajului masculin înregistratä, a fost mai mare cu 0,42 puncte procentuale decât cea femininä.

în perioada analizată, la nivelul județului Brăila s-a manifestat somajul de tip conjunctural, determinat de reducerea volumului activității economice în unele ramuri, sectoare economice, sub impactul unor factori conjuncturali economici, sanitari, politici și sociali.

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, numärul șomerilor înregistrați la nivelul județului Brăila a scăzut de la 3643 șomeri, la 31.12.2021, la 3226, la 30.06.2022 (cu 417 persoane mai puțin).

În perioada analizată, din totalul șomerilor înregistrați, ponderea femeilor a fost de 40,9 % medie/lunä iar cea a bărbaților de 59,19%.

Șomerii neindemnizați sunt cu precădere persoane care se încadrează în niveluri de ocupabilitate greu și foarte greu ocupabil, de regulă șomeri de lungă durată (tineri cu vârsta sub 25 de ani aflați de peste 6 luni în șomaj și adulții cu vârsta de 25 de ani peste, care se aflä în șomaj de peste 12 luni, din mediul rural.

Ponderea șomerilor care beneficiazä de indemnizații este mai mare în mediul urban, decât cea înregistratä în mediul rural. Față de aceeași dată a anului anterior, ponderea șomerilor indemnizați în total șomeri înregistrați, a scäzut cu 7,8 puncte procentuale, iar a celor neindemnizați a crescut cu aceeași valoare.

Evoluția șomerilor pe grupe de vârstă și sexe:

Luna

TOTAL

sub 25 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

peste 55 ani

Total

Femei

Total

Femei

Total

Femei

Total

 

Total

Femei

Total

Femei

Total

Femei

lanuarie

3613

1467

338

123

142

52

533

215

965

415

732

326

903

336

Februarie

3544

1421

388

146

154

54

512

203

907

391

699

300

884

327

Martie

3482

1429

433

177

179

75

484

192

865

387

674

286

847

312

Aprilie

3315

1359

398

157

181

78

452

183

838

371

627

266

819

304

Mai

3268

1345

428

170

189

88

450

175

805

366

600

254

796

292

lunie

3226

1348

429

171

206

101

424

166

781

357

581

252

805

301

Cei mai mulți șomeri înregistrați în evidențele A.J.O.F.M. Brăila au fost din urmätoarele localități: municipiul Brăila; comuna Viziru; comuna Vișani; orașul Însurăței; comuna Jirlău; comuna Galbenu; comuna Dudeși; comuna Ulmu; comuna Roșiori; comuna Cireșu; comuna Zăvoaia; comuna Ciocile; comuna Bărăganul; comuna Mircea Vodă; comuna Berteștii de Jos; comuna Victoria; comuna Șuțești.

Sursa: Realitatea de Buzau