Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Într-un comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Brăila câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost de 5.163 lei, în perioada 1-8 ianuarie, și de 5.429 lei începând cu data de 9 ianuarie. Pe cale de consecință, valoarea câștigului salarial mediu brut pentru luna ianuarie este de 5.376 lei. 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă. Excepţie fac persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii (care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare). Acestea datorează o cotă de contribuţie de asigurări sociale de 21,25%, iar pentru aceste persoane fizice angajatorii nu datorează cota de contribuție la asigurările sociale pentru condiții deosebite sau speciale.

Cota de contribuţie de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială, este de 25%.

“Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% şi este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajat sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii”, precizează CJP Brăila.

Potrivit reglementărilor în vigoare, de la 1 ianuarie 2020, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată). Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferentă acestui venit este de 558 lei.

Valoarea punctului de pensie este de 1.275 lei (în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020), respectiv 1.775 lei (începând cu 1 septembrie 2020), dacă Legea pensiilor în vigoare va fi respectată, banii fiind prevăzuți în Bugetul pe anul 2020. Indicele de corecție pe anul 2020 este de 1,41.

Ajutorul de deces creşte de la 9 ianuarie 2020 de la 5.163 lei (în cazul decesului asiguratului sau pensionarului) la 5.429 lei. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul de deces creşte de la 2.582 lei la 2.715 lei (de la 9 ianuarie 2020).

Indemnizaţia socială pentru pensionari (pensia minimă) rămâne și anul acesta la suma de 704 lei. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020, este de 1.012 lei.

Demn de reamintit este faptul că veniturile lunare din pensii care depăşesc 2.000 de lei vor fi supuse impozitării cu 10%. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Prin excepție de la prevederile referitoare la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat, în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

”Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei”, se precizează în comunicatul Casei Judeţene de Pensii Brăila.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.