Compania BRAI-Cata SRL, în calitate de delegatar al Contactului de Delegarea Gestiunii Serviciului de Salubrizare Municipiul Brăila, nu este de acord cu autoritățile locale a municipiului Brăila, care au hotărât prelungirea măsurii privind diminuarea sectorului de activitate prin preluarea operațiunii de colectare și transport a deșeurilor menajere din gospodăriile individuale pentru o perioada de 6 luni, începând cu dată  de 04.11.2019, precum și preluarea de către alt operator a unei alte zone din sectorul nostru de activitate începând cu dată de 01.11.2019.

Într-un comunicat de presă reprezentanții SC BRAI-Cata SRL menționează că lucrătorii companiei au ridicat și în decursul zilei de vineri, 1 noiembrie a.c., deșeurile de pe platformele Municipalității.

Regulamentul de salubritate nu a fost modificat, că de fapt,<<colectarea selectivă>> nu mai este în lege de ani de zile, că primăriile nu înțeleg, nu fac și nu dreg – în concluzie, toată lumea e vinovată că Brai-Cata nu e capabilă să presteze servicii de calitate și să-și plătească angajații, numai conducerea Brai-Cata nu. Este o situație ce trenează din anul 2010, prin faptul că atunci nu s-a modificat Regulamentul de salubritate în conformitate cu legea. În continuare – și aici este o situație generală – legea nu a fost actualizată, se confundă <<colectarea selectivă>>, care nu mai este în lege de ani de zile, cu <<colectarea separată>>, care înseamnă colectarea pe cel puțîn 4 fracții reciclabile, plus rezidual, plus biodegrabile. Există în Regulamentul de salubritate actual niște inadvertențe care ne fac pe noi – și nu numai pe noi, pe orice operator de salubritate care ar presta – să-și facă partea de sortare și de reducere la depozitare„, a declarat managerul general al companiei Brai-Cata, Bogdan Constantinescu.

Compania Brai-Cata SRL amintește autorității locale prevederile art. 14 lit. f și lit. g din contract, care arată că autoritățile au obligația de a nu-l tulbură pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de delegare și de a nu modifică în mod unilateral acest  contract, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de contract.

”Atenționăm că măsura dispusă, de diminuare a activității companiei Brai Cata, este contrară legii și abuzivă, iar în situația în care înțelegeți să o mențineți, vă aducem la cunoștință că vom parcurge toate căile legale și vom sesiza instituțiile abilitate în a aprecia asupra legalității și temeiniciei acesteia”, se precizează în comunicatul SC Brai-Cata SRL.

Primăria Brăila nu a achitat prestarea serviciilor

Menționăm faptul că Primăria Brăila înregistrează un sold neachitat față de SC BRAI-Cata SRL de aproximativ 2.500.000 lei, ultima confirmare de sold fiind la dată de 08.10.2019 pentru suma de 1.900.000 lei conform documentului anexat, reținând sume în mod abuziv din toate facturile emise pentru colectare și transport deșeuri municipale de la populație din perioada 2015-2018. Primăria Brăila nu a achitat nici o factură reprezentând servicii de colectare și transport deșeuri municipale de la populație și curățenie căi publice prestate de către societatea noastră din perioada 16.08.2019 -15.10.2019„, susține managerul companiei.

Mai mult, Bogdan Constantinescu susține că Primăria Brăila a refuzat orice majorare a tarifelor pentru salubritate stradală până în luna iulie 2019, fiind aplicabile până la acea dată tarife aprobate în anul 2010. Managerul societății de salubrizare spune că societatea pe care o conduce a înregistrat pierderi foarte mari din această activitate datorită majorării salariului minim pe economie din 2010 până în prezent, precum și din creșterea tuturor cheltuielilor de operare.

Constantinescu susține că Primăria a încercat astfel să acopere pierderile suferite de ECO SA, societate la care CLM Brăila este acționar majoritar și la care a majorat capitalul social folosind bani publici pentru retehnologizarea acestei societăți în timp ce societatea Brai-Cata a trebuit să suporte integral aceste pierderi și să își achiziționeze singură mijloace de colectare moderne, fără ca Primăria să aprobe tarife reale pentru prestațiile efectuate.

”Compania Brai-Cata asigură brăilenii de bună colaborare și disponibilitate la dialog și atenționează autoritățile locale, încă odată, că de situația creată sunt direct răspunzătoare, datorită neaplicării prevederilor legale din OG 74/2018, cu modificările și completările ulterioare, și neachitarea în totalitate a serviciilor prestate și confirmate”, a mai spus Bogdan Constantinescu.

Articolul precedentȘeful IPJ Brăila spune că poliția se poate sesiza prin orice mijloace asupra unor fapte penale
Articolul următorLegea le permite acum polițiștilor să pătrundă în imobil fără mandat! Vezi aici care sunt condițiile!