Pe site-ul Primăriei municipiului Brăila a fost publicată invitația de participare în vederea realizării achiziției publice având ca obiect servicii de expertiză tehnică pentru execuția lucrărilor ”Reparații pe strada Grivița din municipiul Brăila”.

Valoarea estimată a contractului este de 9.400.00 lei fără TVA, fiind suportată din bugetul local.

Expertiza tehnică se va elabora și preda Achizitorului în termen de 30 de zile de la data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor.

Obiectul contractului constă în servicii de elaborare a unei expertize tehnice atât pentru drum cât și pentru sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare aferent Străzii Grivița.

Ofertele pot fi transmise până pe data de 11 februarie. În cazul în care vor fi primite mai multe oferte, departajarea se va face pe criteriul prețul cel mai mic. 

Sursa: Realitatea de Braila