Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, publicat în M.Of. nr. 1245/17.12.2020, operaţiunile în numerar şi prin virament la unităţile Trezoreriei Statului, în perioada Sărbătorilor de iarnă, se vor efectua după următorul program:

Nr.

Denumirea operațiunilor

Data limită pentru efectuarea operațiunilor

 I. Operațiuni în numerar

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului

până la  30 decembrie 2020

2

Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale

din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021

4 ianuarie 2021

3

Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice

până la 31 decembrie 2020, ora 10.00

4

Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2020, ora 10.00

5

Restituiri de sume în numerar către contribuabili

până la 31 decembrie 2020, ora 10.00

II. Operațiuni de încasări şi plăţi prin virament

1

Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi

până la 31 decembrie 2020, ora 10.00

2

Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi

până la 31 decembrie 2020, ora 10.00

Sursa: Realitatea de Braila