Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță contribuabilii că termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei și persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi care,în exerciţiul financiar precedent,au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenţă,poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro, la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2019.html

Nedepunerea raportărilor contabile la 30.06.2019 în condiţiile prevăzute de actul normativ menţionat, se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.