Adeverințe de integritate comportamentală eliberate de IPJ Brăila

Bărbatul bănuit că a înjunghiat o femeie în urmă cu două zile s-a predat polițiștilor
Bărbatul bănuit că a înjunghiat o femeie în urmă cu două zile s-a predat polițiștilor

La începutul lunii iulie a acestui an, a intrat în vigoare Legea privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale (registru organizat de MAI, ținut de structurile specializate ale unităților Poliției Române). 

Până în prezent, la nivelul I.P.J. Brăila au fost eliberate 265 de adeverințe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârșit sau nu infracțiuni ce fac obiectul acestui Registru.

Persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține certificatul de cazier judiciar, respectiv de la orice unitate de poliție în care funcționează ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Certificatul de integritate comportamentală nu se substituie certificatului de cazier judiciar.

Scoaterea din evidența cazierului judiciar a persoanelor fizice, în condițiile art. 15 din Legea nr. 290/2004, nu produce efecte asupra datelor din Registru.

În Registru nu se înscriu persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.

Adeverința, cât și celelalte documente prevăzute în Legea nr.118/2019 (certificatul de integritate comportamentală, copia de pe Registru, extrasul din Registru) au valabilitate de 6 luni, similar certificatului de cazier judiciar.

Entitățile prevăzute în lege solicită certificatul de integritate în condițiile stipulate în legislația proprie/procedurile interne de lucru. Așadar, legea nu instituie obligativitatea solicitării certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, a extrasului din Registru, respectiv a adeverințelor, din 6 în 6 luni.

Menționăm că, deși termenul de operaționalizare a Registrului este finalul anului 2020, Poliția Română poate elibera astfel de documente, prin structurile de cazier, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităților prevăzute de lege.

SOLUȚIONAREA CERERILOR PERSOANELOR FIZICE
  • Persoana fizică poate depune cererea la sediul I.P.J. Brăila – ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, indiferent de locul de naștere, dar cu domiciliul/reședință/flotant, după caz, în județul Brăila.
  • Cererea va fi însoțită de un act prin care persoana poate fi identificată (similar certificatului de cazier judiciar), care se restituie după confruntarea datelor din cerere, dar care va fi prezentat din nou la ridicarea adeverinței.
  • Cererea pentru PERSOANELE FIZICE NECUNOSCUTE în evidențe se soluționează în termen de maxim 3 zile de la depunere de către structura de cazier unde s-a depus cererea, indiferent de locul de naștere.
  • Cererea pentru PERSOANELE FIZICE CUNOSCUTE în evidențe se soluționează în maxim 3 zile dacă se depune la locul de naștere al persoanei verificate sau în 30 de zile dacă cererea se depune la locul de domiciliu (acesta fiind diferit de locul de naștere).

Solicitările care privesc persoane fizice cunoscute în evidențe, cu loc de naștere altul decât județul Brăila, se redirecționează către structura de cazier judiciar competentă de la locul de naștere, fiind soluționate în termenul sus menționat, de 30 de zile.

Entitățile prevăzute la art. 17 și 18 din lege, trebuie să aibă în atenție implementarea art. 25 din Legea nr. 118/2019, care prevede că, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare legii, ministerele de resort, organele administrației publice centrale și locale au obligația de a evalua cadrul legal din domeniul de competență și după caz, să efectueze demersurile necesare de natură legislativă și/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun:

a) contactul direct cu copiii;

b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;

c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.