În data de 05.08.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648, Ordonanţa Guvernului nr. 6/ 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale care, la Capitolul II, reglementează anularea obligaţiilor accesorii. Direcția Regională a Finanțelor Publice precizează că pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală, contribuabilii pot depune o notificare prin care înştiiţează organul fiscal cu privire la intenţia acestora, iar după îndeplinirea condiţiilor, vor depune o cerere de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

Care sunt condiţiile necesare pentru a beneficia de anularea obligaţiilor accesorii?

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) sunt depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

d) este depusă cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Pot beneficia de anulare şi obligaţiile accesorii aferente următoarelor obligaţii bugetare principale:

a) cele stabilite prin declaraţii rectificative, în condiţiile art. 25 din O.G. nr. 6/2019;

b) cele cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată, în condiţiile art. 26 din O.G. nr. 6/2019;

c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, în condiţiile art. 27 din O.G. nr. 6/2019;

d) cele eşalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condiţiile art. 31 din O.G. nr. 6/2019;

Care sunt avantajele solicitării anulării obligaţiilor accesorii?

Principalul avantaj al unei astfel de facilităţi fiscale îl reprezintă anularea, în totalitate, a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decemebrie 2018.

De asemenea, în situaţia în care notificaţi organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligaţiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:

a) se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;

b) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;

c) nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu depuneţi cerere de anulare a accesoriilor.

În situaţia în care nu notificaţi organul fiscal cu privire la intenţia dumneavoastră de a beneficia de anularea obligaţiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, veţi beneficia de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora.

Cum se pot obţine informaţii suplimentare?

Informaţii suplimentare puteţi obţine utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor – Call-center, la telefon 031.403.91.60.

Articolul precedentVictoria Traian și Sportul Chiscani continuă lupta pentru câștigarea Ligii a 4-a
Articolul următorMinistrul Oros despre pesta porcină africană