Astăzi, în Sala Mare a Palatului Administrativ, cu începere de la ora 11.00, s-a desfășurat ședința lunară a Comisiei Judetene de Dialog Social, prezidată de prefectul Nicușor Ciocan.

La primul punct al ordinii de zi, s-a prezentat o informare cu privire la implementarea planului de măsuri al I.S.J. Brăila privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, de către Gina Anton, inspector școlar pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila. Aceasta a prezentat măsurile implementate în vederea promovării politicilor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, potrivit prevederilor H.G. nr.18/2015, domeniul –Educație.

Pentru anul școlar viitor au fost înscriși sau reînscriși 270 de copii de etnie romă la grădiniță și 205 la clasa pregătitoare. Alți 703 elevi de etnie romă sunt cuprinși în învățământul primar (clasele I-IV), 569 în învățământul gimnazial și 200 în învățământul liceal și profesional de stat.

În data de 20 iulie 2021 a avut loc prima etapă de admitere în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2021-2022, constând în repartizare computerizată în învățământul liceal pe locurile speciale pentru romi și ședința publică de repartizare în învățământul profesional de stat.

Reprezentantul I.S.J. Brăila a comunicat că au fost inițiate campanii de informare cu privire la programele naționale de sprijin, care vizează stimularea participării școlare, prin informarea și consilierea părinților elevilor cu privire la întocmirea dosarelor privind programele naționale de sprijin, de către mediatorii școlari, ceea ce a făcut să crească numărul de beneficiari. Au fost organizate campanii de informare în școli, licee și comunități de romi cu pondere însemnată, în vederea promovării informațiilor cu privire la calendarul de admitere a candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul liceal și universitar de stat. Sunt 61 unități de învățământ gimnazial și 21 unități de învățământ liceal informate cu privire la calendarul de admitere a candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul liceal și universitar de stat.

Pentru clasele a IX-a, în anul școlar 2021 – 2022, au fost alocate pentru copiii romi 72 locuri în învățământul liceal, respectiv 33 de locuri în învățământul profesional de stat.

Inspectorul Gina Anton a subliniat importanța încadrării mediatorilor școlari în unități de învățământ în care numărul de copii și elevi romi este minim 15%, subiect la care prefectul județului a adresat rugămintea ca în localitățile Viziru (unde nu există angajat mediator sanitar) și Lanurile să fie sprijinită activitatea de vaccinare de către mediatori sanitari.

Sursa: Realitatea de Braila