În atenția absolvenților promoției 2021

Pentru a putea beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de A.J.O.F.M. Brăila, absolvenţii instituţiilor de învăţământ promoția 2021, cu domiciliul în județul Brăila, sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire.

Înregistrarea se poate face la A.L.O.F.M. Brăila, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), tel. 0239/613080 ; la Punctul de Lucru Făurei, Republicii, nr. 36, Făurei, tel./fax 0239/661749 sau la Punctul de Lucru Însurăţei, Șos. Brăilei, nr.18, tel. 0239/660574.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază, gratuit, de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare.

”Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.” transmit reprezentanții A.J.O.F.M. Brăila.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiei ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
  • declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY ;
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal – https://bit.ly/3tNoler ;
  • CurriculumVitae;

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizate sau acreditate în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei  absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de  la  data  promovării  examenului  de  corigență,  data  înscrisă  în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții  de  învățământ sunt afişate pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj şi venituri de completare.

Sursa: Realitatea de Braila

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.