În trimestrul II al anului 2021, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 219 inspecţii, din care 2 inspecții planificate conform Planului anual de controale și 217 inspecții neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate :

-49 controale pentru verificarea respectării condiţiilor din actele de reglementare,

-8 controale efectuate în urma autosesizării,

-45 controale efectuate în urma sesizărilor şi reclamaţiilor,

-2 controale pentru investigarea unor incidente cu posibil impact asupra mediului;

-77 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,

-5 control pentru identificarea unor obiective noi,

-9 controale pentru verificarea realizării măsurilor stabilite anterior,

-22 controale cu alte autoritati.

În trim.II 2021, în urma controalelor efectuate, au fost aplicate 23 sancțiuni contravenţionale, din care 19 amenzi în valoare totală de 198000 lei și 4 avertismente.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în trim.II 2021 au fost:

-funcționarea unui număr de 3 societăți comerciale fără autorizație de mediu;

-nerespectarea de către o societate comerciala a obligațiilor privind modul de gestionare a deșeurilor de hârtie, plastic, municipale in amestec și eliminarea acestora prin incinerare;

-neîntocmirea de către o societate comercială a formularelor de încărcare/descărcare deșeuri nepericuloase rezultate din activitatea desfășurată;

-eliminarea de către 2 societati uzate a uleiului uzat in instalații neautorizate;

-incendierea de către o societate comercială a anvelopelor uzate;

-taierea neautorizată a arborilor in cadrul lucrărilor de realizare a unor proiecte publice realizate de către o societate comerciala si de către o unitate administrativ teritorială;

-abandonarea de către 4 persoane fizice a deșeurilor inerte și municipale in amestec, pe domeniul privat pe care îi dețin;

-nerespectarea de către 2 persoane fizice a modului de gestionare a deșeurilor biodegradabile;

-desfașurarea de către 2 persoane fizice a activității de picnic într-un spațiu neamenajat;

-desfășurarea de către o persoană fizica a activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz făra a deține autorizație de mediu.

Sursa: Realitatea de Braila