Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea conform  prevederilor Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, a tematicilor nr.419, nr.420 și nr.421/17.01.2019 și a adresei  nr.419/17.01.2019 privind delimitarea pe zone de control în centrele comerciale și în supermarket-urile din Municipiul Brăila şi a altor dispoziţii primite, urmărind în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care suntem abilitaţi.

Au fost verificaţi un număr de  64  operatori economici şi s-au aplicat 32 sancţiuni contravenţionale în valoare de 30.400 lei pentru nerespectarea prevederilor: H.C.L.M.nr.254/2016, H.G.nr.348/2004 și H.C.L.M.nr.508/2019 după cum urmează:

– I.I.Panaite Ioan, I.I.Stoica Petronela – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.254/2016 – pentru lipsa unui titlu valabil privind dreptul de ocupare al domeniului public – valoare sancțiuni aplicate 3.000 lei;

– S.C.Mondovast.S.R.L. – sancţionată contravenţional conform H.G.nr.348/2004 – pentru neafișarea denumirii firmei la locul de desfășurare al activității – valoare sancțiune aplicată 400 lei;

–  I.I.Oprescu Liliana, S.C.Davex Agro.S.R.L. – sancţionate contravenţional conform H.C.L.M.nr.508/2019 – pentru neafișarea avizului de funcționare / nevizarea avizului de funcționare/lipsa recipienților speciali pentru deșeuri – valoare sancțiuni aplicate 28.000 lei.

S-au verificat în teren sesizările înregistrate la Biroul Inspecție Comercială în luna octombrie  2019 și s-a întocmit răspuns petenților.