SCDA Brăila se reorganizează

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila

Guvernul a adoptat astăzi o hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila (SCDA) şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Prin această hotărâre adoptată în ședința de guvern de astăzi, se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, cu sediul în localitatea Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, în instituție de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Staţiune potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16 din prezenta hotărâre.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila administrează suprafața de teren agricol și neagricol din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de inventar MFP 115555 cu suprafața de 2.816,204 ha din care suprafața 2.815,2531 ha reprezintă suprafața indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.15 la Legea nr. 45/2009, privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Potrivit hotărârii adoptate astăzi de Guvern, SCDA desfășoară și dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009.

Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, SCDA Brăila se poate asocia cu alte unități de cercetare – dezvoltare de interes public sau privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară sau străinătate.

Finanţarea activității SCDA Brăila se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, și poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”.

SCDA Brăila organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice, iar situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Stațiunii.
Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila care se reorganizează, se preia de către noua unitate fără concurs. Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor
salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Numărul maxim de posturi aprobat pentru SCDA Brăila este de 92.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.