Primăria Municipiului Brăila s-a înscris alături de Galați și Ploiești în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, pentru achiziționarea a 10 tramvaie noi, în lungime de 18 m. Prețul estimat pe contract este de 17 milioane de euro, din care 98% sunt fonduri europene și 2% din bugetul local.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este de 27 februarie 2019.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire, clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de 68 călători transportați în picioare și 32 persoane pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor.

Garanția funcționării tramvaielor este de minim 350.000 km sau minim 5 ani – care condiție se îndeplinește prima – de la data punerii în exploatare. Garanția se referă la tramvai în ansamblu și la toate componentele acestuia. Garanția poate fi extinsă până la 5 ani.

Articolul precedentAFM a respins proiectul Brăilei de achiziție autobuze electrice
Articolul următorExpoziție de mărci poștale și timbre, din perioada 1910 – 1920