Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri
Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri

La sfârșitul lunii aprilie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4754 șomeri (din care 1881 femei), rata șomajului fiind de 3,79 %, cu 0,84 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 4754 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 581 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4173 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3603 șomeri provin din mediul rural și 1151 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4754
< 25 ani 445
între 25-29 242
între 30-39 857
între 40-49 1444
între 50-55 662
peste 55 ani 1104

Șomerii cu studii gimnaziale (37,63 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,90 %) și cei fără studii (15,38 %), iar 10,22 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 8,73 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,14 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3045 persoane foarte greu ocupabile, 1504 greu ocupabile, 75 mediu ocupabile, iar 130 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila la adresa: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila

Articolul precedentAngola a câștigat Trofeul Carpați desfășurat la Brăila
Articolul următorÎn primele patru luni ale anului au fost angajate 1845 persoane prin intermediul AJOFM Brăila